Online kasíno hry zadarmo

Cenník

Druh vozidla Cena
B (osobný automobil)
B (osobný automobil) - študent
B (osobný automobil) - individuálna výuka
jedna doškoľovacia jazda /90 min./ - "B"
(nad rámec základného výcviku pre interných klientov autoškoly)
28 €
dve doškoľovacie jazdy /180 min./ - "B"
(nad rámec základného výcviku pre interných klientov autoškoly)
48 €
jedna kondičná jazda /90 min./- "B"
(pre externých klientov autoškoly)
dve kondičné jazdy /180 min./ - "B"
(pre externých klientov autoškoly)
Prestoj - zrušenie naplánovanej jazdy v čase kratšom ako 24 hod. pred jazdou Cena
2 vyuč. hodiny 10 €

Úhrada za kurz: